CÔNG TY CP CHIẾU SÁNG VÀ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ QUẢNG NAM

01 Nguyễn Gia Thiều, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
0235.3814.567

VẬN HÀNH HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG